LIV MARTON: MY ENGLISH INTERMEDIATE
ANGOL NYELVKÖNYV AZ ALAPFOKÚ NYELVTUDÁSTÓL (A2/B1) A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁIG (B2) KIFEJEZETTEN MAGYAROK SZÁMÁRA

ME EL bor.JPG ME INT bor.png

„A My English EleMEntary egyszerűen világszínvonalú.”
(Dr. Bárdos Jenő, a nyelvpedagógia nemzetközileg elismert professzora)

A My English InterMEdiate friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv, amely az alapfokú nyelvtudással rendelkező (az európai referenciakeretben meghatározott A2/B1-es szint) középiskolai tanulók számára készült az új kerettantervnek megfelelően.

Célja, hogy eljuttassa a tanulókat a használható nyelvtudás megszerzéséhez, egyben felkészít az érettségire és a legnépszerűbb Magyarországon letehető B2-es szintű középfokú nyelvvizsgákra (pl. Origo, TELC, City&Guilds, Pannon, Euro, ECL stb.).

A feldolgozott témakörök és a szókincs megfelelnek az ajánlott kerettantervekben foglaltaknak, valamint tartalmi és fejlesztési követelménybeli előírásainak. Így az angol nyelvet heti 3 (évi 111) órában tanuló diákoknak 2 tanév alatt, a heti 5 órában tanulóknak pedig egy tanév alatt kényelmesen elvégezhető.

A kötet érdekessége, hogy az utolsó rész 10 tematikus leckéből áll, segítve ezzel a vizsgára való hatékony felkészülést.

Mint a nyelvkönyv előzménye, a My English EleMEntary, a My English InterMEdiate is sikeresen egyesíti más, külföldi kiadású nyelvkönyvek minden erényét, de kifejezetten a magyar diákok igényeit tartja szem előtt! Ezért a kétnyelvű közvetítő készségek fejlesztése mellett fontos célkitűzése, hogy képessé tegye a tanulókat arra, hogy saját életükről, tipikus élethelyzeteikről tudjanak angolul kommunikálni (amelyhez más nyelvkönyveknél több segítséget ad).

A tankönyv önálló tanulásra, gyakorlásra is alkalmas, hiszen a hanganyag és az interaktív tananyag ingyenesen letölthető a szerző honlapjáról.

A tankönyvcsalád részei

ME INT wb bor.JPG
  • könyv
  • munkafüzet
  • tesztfüzet
  • hanganyag (ingyenesen letölthető)
  • tanári kézikönyv (ingyenesen letölthető)
  • kiegészítő gyakorló feladatok (ingyenesen letölthető)

Az anyanyelvi szereplőkkel készült bőséges hanganyagon megtalálható minden, ami a tananyagban szerepel, tehát az egyes leckék elején található szókincs, a párbeszédek, a szövegek stb., de nem tartalmazza a tesztek hallás utáni értést mérő feladatait (melyek hanganyaga jelszóval tölthető le).

A tanári segédanyag segítséget nyújt a nyelvtanároknak a tankönyv használatához. Találunk benne tanmenetjavaslatokat, módszertani ötleteket, javaslatokat az egyes leckékhez, a hanganyagok teljes szövegét és a tesztek megoldásait.

A digitális tananyag a tankönyv szerkezetét követi; használható a tanórákon digitalis táblán vagy számítógéppel és projektorral, de otthoni gyakorláshoz is.