LIV MARTON: MY ENGLISH ELEMENTARY
(ANGOL NYELVKÖNYV A KEZDŐ SZINTTŐL AZ ALAPFOKIG)

ME EL bor.JPG ME EL bor.JPG

A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (az európai referenciakeretben meghatározott A2/B1-es szint), amely főként középiskolásoknak készült, de ajánljuk az általános iskolák 7-8. osztályának, valamint (lélekben) fiatal felnőtteknek nyelviskolákban, intenzív nyelvtanfolyamokon való használatra.

Célja, hogy eljuttassa a tanulókat a használható nyelvtudás megszerzéséhez, és képessé tegye őket az angol nyelv megfelelő használatára adott szituációkban a hétköznapi élet különböző területein (személyes kapcsolatok, közélet, utazás, a munka világa, ünnepek stb.). A témakörök és a szókincs megfelelnek a tartalmi és fejlesztési követelménybeli előírásoknak, így bármelyik alapfokú nyelvvizsgát választjuk is, alkalmas a felkészülésre a feldolgozásra javasolt kb. 100-120 óra alatt.

De miért válasszuk épp ezt a nyelvkönyvet a bőséges kínálatból? Mert a szerző – miután sok éves nyelvtanári gyakorlata során kipróbált számos angolkönyvet – összegezni kívánta gyakorlati tapasztalatait egy olyan angolkönyvben, amelyben minden megtalálható, ami a korszerű nyelvoktatáshoz szükséges. Így a My English EleMEntary sikeresen egyesíti más, külföldi kiadású nyelvkönyvek minden erényét, de kifejezetten a magyarok igényeit tartja szem előtt! Ezért a kétnyelvű közvetítő készségek fejlesztése mellett fontos célkitűzése, hogy képessé tegye a nyelvtanulókat arra, hogy saját életükről, tipikus élethelyzeteikről tudjanak angolul kommunikálni (amelyhez más nyelvkönyveknél több segítséget ad). Továbbá felhívja a figyelmet és több gyakorlási időt szentel a magyarok számára problémás nyelvtani jelenségeknek.

A logikus, világos felépítésű nyelvkönyv könnyen használható mind a tanuló, mind a nyelvtanár számára. Nincs szükség kiegészítő anyagokra, fénymásolásra, hosszas készülésre – egyszerűen követni kell a könyv lépéseit, amelyek adják magukat, ezzel biztonságérzetet adva a felhasználónak. A munkafüzetek, a hanganyag, az interaktív tananyag sokrétű tevékenységre ad lehetőséget, fejlesztve mind a négy alapkészséget.

A nyelvkönyv nagy előnye, hogy szórakoztatva tanít: A szerző korábbi tankönyveihez hasonlóan ebben is megtaláljuk a humor számos formáját. A vicc ezúttal is, mint autentikus rövid szöveg, olvasott és hallott szövegértési feladatként szolgálja a nyelvtanítást.

A sorozat következő darabja, a My English InterMEdiate középfokú angolkönyv is megjelent.

A tankönyvcsalád részei

ME EL wb bor.JPG
  • Tanulói nyelvkönyv
  • Munkafüzet (2 db)
  • Tesztfüzet
  • Hanganyag (ingyenesen letölthető)
  • Tanári kézikönyv (ingyenesen letölthető)
  • Kiegészítő gyakorló anyagok (ingyenesen letölthető)

A tesztfüzet 4 db 100 pontos tesztet tartalmaz. Az 1. feladat minden esetben hallás utáni értés (melynek hanganyaga a tanári CD-n található), a többi pedig feleletválasztós tesztből, olvasott szöveg értéséből, valamint kiejtést, szókincset és nyelvtani tudást mérő feladatokból tevődik össze.

A letölthető hanganyagon megtalálható mindaz, ami a tankönyvben írott formában szerepel, tehát az egyes leckék elején található szókincs, a párbeszédek, a szövegek, a dalok és a kiejtési gyakorlatok. Nem tartalmazza viszont a tesztek hallás utáni értést mérő feladatait; ezeket a tanárok jelszóval tölthetik le.

A tanári segédanyagban találunk tanmenetjavaslatokat, módszertani ötleteket, javaslatokat az egyes leckékhez, a hanganyagok teljes szövegét és a tesztek megoldásait.

A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE – ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT (MAP OF THE BOOK)

ME - EleMEntary - felépítés.pdf(165 KB)