ME EL bor.JPG

Ha Te is jártál úgy – mint én –, hogy a 6. osztályban azt érezted, hogy a gyerekek tudása nem elég szilárd, nem lehet biztonsággal ráépíteni a 7.-es kerettantervnek megfelelő tananyagot (tudod, jön pl. a Present Perfect…), és talán nem ártana újra kezdeni velük az alapoknál (természetesen magasabb szinten), akkor ismerd meg új tankönyvemet, a My English (ME) EleMEntaryt (Műszaki Könyvkiadó) DR. BÁRDOS JENŐ professzor, NICK THORPE BBC tudósító és LIKÓ MARCELL, a Vad Fruttik frontembere ajánlásával. A könyv – heti 3 órát alapul véve – 2 évre szól, az ára mindössze 1750 Ft; Igen, jól látod! :) Ennél olcsóbb és ilyen színvonalas angol tananyag nem hiszem, hogy szerepel a tankönyvjegyzéken! Ugyanis a csomaghoz tartozik még a munkafüzet (ennek árát még nem tudom pontosan), egy tesztfüzet, a szabadon letölthető, anyanyelvi szereplőkkel készült profi hanganyag – itt nem lesz gond a CD-kkel! –, a tanári kézikönyv és kiegészítő tananyag – s mindez ingyenesen.

Ígérem, mindent megtalálsz benne, amit a My English Book sorozatban és a külföldi kiadású angolkönyvekben szerettél, de azt is, amit hiányoltál belőlük, hiszen kifejezetten magyarok diákoknak írtam. Logikus, világos felépítésű, könnyen használható és tele van humorral – talán már ismersz ennyire. ;)

Magam azt tapasztaltam, hogy a gyerekeknek jót tett az újrakezdés: sokkal több a sikerélményük, motiváltabbak, jobb jegyeket szereznek, és egyre ügyesebben kommunikálnak. A 8. végére pedig ugyanúgy eljutunk a kerettantervi követelményeknek megfelelő A2, sőt B1-es szintig, mintha folytattuk volna a megszokott sorozatunkat. (A tehetségesebb tanulóimmal a My English Book Class 7-tel folytatjuk a szakkörön.)

Ha esetleg alapfokú nyelvtanfolyamot tartasz és/vagy nyelvvizsgára készítesz fel felnőtteket, ahhoz is jó szívvel ajánlom. A pápai teológián ezt használom, a hallgatóim nagyon szeretik.

Ha felkeltette az érdeklődésedet, itt találsz mintaoldalakat, meghallgathatod a hanganyagot, beleolvashatsz a tanári segédletbe stb.

Borító.jpg

A My English Book Class 7 tankönyv szerves folytatása a My English Book Class 4, 5 és 6-nak, így a nyelvi tartalom és a választott témakörök tekintetében is alkalmas az előző évfolyamokon elsajátított nyelvi ismeretek és képességek elmélyítésére és továbbépítésére. A feldolgozott témakörök és a szókincs megfelelnek az ajánlott kerettantervekben foglaltaknak, valamint az Apáczai kerettantervcsalád angol nyelv 7. évfolyam tartalmi és fejlesztési követelménybeli előírásainak. Ajánlom a tankönyvet a hatosztályos gimnáziumok első évfolyama számára is, mivel egy átfogó ismétléssel indul (az első fejezet tartalmazza mindazokat a szókincsbeli és nyelvtani elemeket, amelyekkel a diákok eddigi tanulmányaik során találkozhattak), így alkalmat ad a felzárkóztatásra, illetve a különböző tudással érkezett tanulók hasonló szintre hozására, bármilyen tankönyvből is tanultak azelőtt.

Egy kis ízelítő a könyvből: meb7-mintaoldalak.pdf(2,03 MB)

A kétnyelvű közvetítő készségek fejlesztése az eddigi kötetekhez hasonlóan továbbra is fontos célkitűzés. Ezért (a munkafüzetben) rendszeresen szerepelnek olyan gyakorlatok, mint például a fordítás angolról magyar, illetve magyarról angol nyelvre, valamint a szövegértést fejlesztő, magyar kérdésekre magyarul megfogalmazott válaszokat váró feladatok. A fordítás magyarról angol nyelvre szintén az egyik legnehezebb feladat a nyelvtanulók számára, és ez az a készség, aminek a fejlesztését gyakran elhanyagolják (a külföldön készült nyelvkönyvek természetszerűleg nem nagyon alkalmasak erre). A legtöbb gyerekkel nehéz megértetni, hogy nem szóról szóra, szavanként fordítunk egy-egy mondatot, hanem mindig egy bizonyos rendszer szerint (pl. kijelentő mondatnál alany – állítmány – tárgy, vagy ahogy jobban megértik: Ki csinál mit?) Több olyan gyakorlattal is találkozunk, ahol a gyerekeknek kell kérdéseket alkotniuk. Az angol nyelvben talán ez okozza a legtöbb nehézséget. Én évek óta sikerrel alkalmazom a három „varázsigét”: ALÁTÉT, SALÁTA és KÉS ALÁ. Máris elmagyarázom, mit jelentenek ezek a rejtélyes kifejezések, hátha segít néhány kollégának! Először azt kell megértetni a gyerekekkel, hogy a kijelentő angol mondat szórendje mindig ALany – Állítmány – Tárgy – És a Többi mondatrész (ha vannak). Ennek a kezdőbetűiből jön ki az ALÁTÉT szó. Majd azt tudatosítsuk (ha szerencsénk van, magyar nyelvtanból már tanulták), hogy kétféle kérdést különböztethetünk meg: az eldöntendő (angolul Yes/No questions) és a kiegészítendő (Wh- questions) kérdést. Az előző típust úgy fordítjuk angolra, hogy az első szó mindig egy Segédige lesz, utána jön az ALany, majd az Állítmány, és – ha van – a Tárgy. Így jön ki a SALÁTA (bár ez egy kissé szépséghibás, mert az utolsó A betűnek nincs funkciója). Végül a kiegészítendő kérdésnél az első természetesen a rdőszó lesz, ezt követi a Segédige, majd az ALany és az Állítmány – és már meg is van a harmadik varázsige: a KÉS ALÁ! (Azért mondjuk el, hogy a kérdőszó néha több szóból is állhat, pl. What colour, How many pens, Which house stb.)

Scrapbook.jpg

Ebben a kötetben is folytatódik a scrapbookok készítése. Ez a magyarra nehezen lefordítható kifejezés olyan üres lapú füzetet, könyvet jelent, amelybe újságkivágásokat, fényképeket ragasztanak, rajzolnak, jegyzeteket írnak a gyerekek. Felfoghatjuk egyfajta nyelvtanulási naplónak, portfoliónak is, amely végigkíséri a tanulót angol nyelvi tanulmányai folyamán. A scrapbookot legjobb, ha házi feladatnak adjuk fel, hiszen alaposabb munkát igényel. Többféleképpen lehet megvalósítani: az egyik, hogy a gyerekek egy nagyalakú füzetbe írjanak, ragasszanak, rajzoljanak az adott leckéhez kapcsolódóan (az egyes leckék végén erre utasítás történik); a másik az, hogy egy külön rajzlapra készítsék el a munkát. Ez utóbbinak az az előnye, hogy ezeket a tanteremben, faliújságon ki lehet állítani, egymás munkáit meg lehet tekinteni, majd év végén az egészet össze lehet fűzni. A harmadik módja, hogy csoportmunkában a gyerekek az órán – vagy máskor – készítik el egy nagyobb (pl. csomagoló-) papírra. A munkafüzet végén található SCRAPBOOK GUIDE a diákoknak kíván segítséget nyújtani a szöveg megformálásában, ezáltal fejlesztve az íráskészségüket. Ajánlatos piszkozatnak használni: a hibák redukálása érdekében először ceruzával írják meg, és csak az ellenőrzés, javítás után készítsék el a végleges változatot, természetesen a külön füzetbe vagy lapra. Biztassuk őket, hogy legyenek minél egyénibbek, használják bátran a fantáziájukat, saját ötleteiket!

A főbb témák a következők: időjárás, külső-belső tulajdonságok, közlekedés, útbaigazítás, utazás, telefonálás, képleírás, sportok, egészséges életmód, betegség. (fotók a témákkal kapcs. esetleg ide)

Atkinsonék.jpg

Ebben a kötetben a megszokott szereplők mellett megismerkedhetünk az új főszereplőkkel, Atkinsonékkal: Howarddal, aki Plymouthból érkezett Pápára angolt tanítani egy gimnáziumba; az Egyesült Államokból származó feleségével, Chrissel és fiukkal, Bennyvel. (Aki hasonlóságot vél felfedezni a két név: Rowan és Howard Atkinson között, az nem a véletlen műve…)

Howardék különféle mókás kalandokba keverednek Magyarországon, és a végén Benny megmenti a budapesti Parlamentet egy tervezett merénylettől. Ugyanis az őrült terrorista, Pye Hawkes fejébe veszi, hogy a Guy Fawkes és társai által kitervelt összeesküvés 500. évfordulóján ő majd felrobbantja a parlamentet. Erről szerencsére tudomást szerez a brit rendőrség, csak az a probléma, hogy nem tudják, melyiket! Ezért Jessica, a titkosügynök üldözőbe veszi, és követi egész Európán keresztül, míg végül a szálak Budapestre vezetnek… Ekkor csatlakozik hozzá Gary, a fiatal nyomozó, majd a Parlamentben a Szent Koronát megtekintő turistacsoporthoz csatlakozván együtt próbálnak fényt deríteni a terrorista kilétére és megakadályozni a tervezett cselekményt. Történetesen Howardék is a csoportban voltak, és amikor egy öreg néni ottfelejtette a táskáját a fal mellett, amit Chris szolgálatkészen utána akart vinni, Bennynek eszébe jutott az a plakát, ami a londoni metrómerénylet alkalmával bejárta a világsajtót:

Who owns this bag.jpg

Ezért figyelmeztette anyját, amit szerencsére Jessicáék is meghallottak, így könnyűszerrel elkaphatták az öregasszonynak álcázott Pye Hawkest. Természetesen az igazi hős Benny volt!

Benny.jpg

Persze ez a történet azért született meg, hogy rajta keresztül be lehessen mutatni a különféle közlekedési módokat és eszközöket (vasút, busz, hajó, repülőgép) és a budapesti tömegközlekedést. Úgy néz ki, hogy így – krimibe ágyazva – a gyerekek számára ez még szórakozató is!

Hallgasson meg pár minta hanganyagot:

Tanári kézikönyv: meb7-tanari-kezikonyv.pdf(0,97 MB)