Borító.jpg

A My English Book Class 4 az általános iskola 4. évfolyamos tanulói számára íródott, akik most ismerkednek az angol nyelvvel, vagy – ha már túl vannak a szóbeli kezdő szakaszon – most kezdenek tanulni angolul olvasni és írni. Elsősorban a kerettantervi előírásoknak megfelelően a heti 2-3 órában tanuló osztályoknak ajánlom, de a munkafüzettel együtt – amely sok és sokféle feladatot tartalmaz – alkalmas az ennél nagyobb óraszámú csoportok számára is. A tankönyv nagy hangsúlyt fektet mind a négy alapkészség fejlesztésére, emellett az első leckéktől kezdve gyakorlati nyelvhasználatra biztat, fokról fokra építkezik, s ezzel biztonságot nyújt a kisdiákok számára.

Egy kis ízelítő a könyvből: meb4-mintaoldalak.pdf(8,06 MB)

Write on my back 2.jpg

A kisiskolás diákok hatékony tanulásában kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Ilyeneket találunk azokban a feladatokban, amikor a gyerekeknek párbeszédeket kell eljátszaniuk (tehát nem felmondaniuk!) a már megismert helyzetek alapján (Act it out.). Az ilyen és ehhez hasonló, érzelemileg átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi biztos nyelvhasználatnak. Az egyes leckék állandó részét képezik a cselekvésre épülő játékos feladatok (Action game), melyek hallott szöveg – az utasítások – megértésének fejlesztését segítik elő.

A kötethez tartozó 2 db CD-n az órai anyag bemutatásán kívül sok kapcsolódó dal, rigmus (chant) is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést. A nyúlról és a medvéről szóló képregény (Robbie and Barnie) minden fejezet végén és a munkafüzetben is megtalálható, de ott szövegbuborékok nélkül. A cél a hallás után értés fejlesztése a tanult kifejezések, nyelvtani szerkezetek átismétlésével, összekötve egy kis cselekedtetéssel, ugyanis a szövegbuborékok a munkafüzet mellékleteként kivághatók és beragaszthatók.

Néhány ötlet: meb4-otletek.pdf(73,2 KB)

Tanári kézikönyv: meb4-tanari-kezikonyv.pdf(805 KB)

A tankönyvhöz interaktív tananyag is készült.