Megjelent Angol kompetenciamérési feladatok c. kötetünk. Ajánljuk tanórai és tanórán kívüli gyakorlásra, az "éles" vizsgahelyzetre való felkészüléshez, junior nyelvvizsgára való felkészüléshez.

B1445613.jpg

Megjelent Angol kompetenciamérési feladatok c. kötetünk.

  • 10-10 feladatsort tartalmaz a 6. és a 8. évfolyamosok számára,
  • a feladatsorok A1, illetve A2 szintnek felelnek meg,
  • a vizsgarészek és a feladattípusok követik az "élesben" használt mintákat,
  • a feladatok terjedelme és nehézségi szintje megfelel a tantervi követelményeknek,
  • a feladatsorok megoldásával rutinszerűvé tehető a megoldásra szánt idő helyes beosztása,
  • a hallott szöveg értése vizsgarészhez a hanganyag awww.akademiaikiado.hu weboldalról a virtuális mellékletek menüpontban, a kötetben található egyedi kód segítségével tölthető le,
  • a megoldókulcs lehetővé teszi a kötet önálló használatát.

Ajánljuk…

  • tanórai és tanórán kívüli gyakorlásra,
  • az "éles" vizsgahelyzetre való felkészüléshez,
  • junior nyelvvizsgára való felkészüléshez.

Megrendelhető az Akadémiai Kiadótól: http://akkrt.hu/1852/nyelvkonyv/nyelvkonyv_angol/angol_kompetenciameresi_feladatok